برچسب

کافه چنار

مرور

نمی دونم شما هم بو بردید یا نه، چند وقتیه که توی راسته خیابان ولیعصر، از عباس آباد تا ونک، همین جوری داره یکی چپ یکی راست، صد متر بالا، دویست متر پایین، کافی شاپ جدید سبز می شه و ظاهراً هم این جنبش فعلاً قصد خاموشی نداره. حالا خدا کنه کار همشون بگیره.