برچسب

چیپوتل

مرور

به نظر می‌رسد چیپوتل یک بار دیگر با خشم مشتریانش رو به رو شده است. مای‌نیوزلا گزارش می‌کند که بار دیگر از این شرکت خدمات رستورانی شکایت شده است. این بار ظاهرا بخاطر دروغ گفتن به مشتریان در مورد میزان کالری یکی از خوردنی هایش به نام «بوریتو» .