برچسب

مغز

مرور

روانشناسی تغذیه: رابطه مغز و غذا در مغز آنچه می‌خورید، به طورمستقیم بر ساختار و عملکرد آن و در نهایت بر خلق و خویتان اثر دارد. مغزتان مانند یک ماشین گران قیمت است، زمانی که بنزین مرغوب به آن می‌رسد، بهتر عمل می‌کند. روانشناسی تعذیه (nutrition psychology) رشته ای نوپا در جهان و زیر حوزه علم روانشناسی یا روانشناسی سلامت است که به مطالعه روانشناسانه چگونگی تاثیر انتخاب های شناختی مانند انتخاب های غذا بر روی سلامت روانی و به طور کلی سلامت افراد می پردازد. روانشناسی تغذیه به مطالعه رابطه بین رفتار تغذیه ای و سلامت ذهنی می پردازد. در این حوزه دو موضوع بحث وجود دارد: اولین حوزه، بحث بررسی تغذیه بر روی رفتارهای شناختی است و دومین حوزه بررسی تاثیر انتخاب های روانشناختی و وضعیت ذهنی و روحی افراد بر روی نوع تغذیه و سلامت آنها است (ویکی پدیا، ۲۰۱۹). به خاطر جذابیت این موضوع و اهمیت ویژه آن،…