برچسب

قرص

مرور

بیش از نیمی از آمریکایی‌ها بطور منظم از مکمل‌های غذایی استفاده می‌کنند. بازار مکمل‌های غذایی ۳۰ میلیارد دلار است، یعنی بطور متوسط هر آمریکایی ۱۰۰ دلار در سال صرف مکمل‌ها می‌کند. با این حال برای اکثر جمعیت هیچ شواهد علمی در حمایت از استفاده منظم مکمل‌ها وجود ندارد. مطالعه‌ای جدید که در نشریه انجمن پزشکی آمریکا چاپ شده است، عنوان می‌کند که استفاده از مکمل‌های غذایی از اواخر دهه ۱۹۹۰ جا افتاده است. این موضوع علی رغم مطالعات باکیفیت بسیاری است که ثابت می‌کنند هیچ مزیت سلامتی را نمی‌توان به استفاده از مکمل‌ها نسبت داد. این یعنی قرص های مکمل، آن طور هم که ادعا می کنند، خاصیت ندارد. وقتی از مردم می‌پرسیم چرا مکمل غذایی مصرف می‌کنند با وجود اینکه هیچ مدرکی برای کارایی‌شان نداریم، خیلی‌ها می‌گوید قرص‌ها «بیمه‌نامه» سلامت‌شان هستند. در جواب با دلیل و مدرک برایشان توضیح می دهیم که میوه‌ها و سبزیجات بیمه نامه شما‌‌ هستند.…