برچسب

غذای ایرانی

مرور

در بین غذاهای ایرانی، خورشت کرفس غذایی که کمتر سر سفره ها دیده میشه؛ شاید یه دلیلش این باشه که زیاد نیستند کسایی که بتونند یه خورشت کرفس مجلسی و جا افتاده درست کنند؛ امروز می خواهیم بریم سراغ خورشت کرفس و با هم دیگه یه خورشت درست و درمون درست کنیم.