برچسب

رستوران

مرور

برای جشن تولد، خانوادگی دعوت شده بودیم به رستوران بین المللی شاین. هتل اسپیناس پالاس تازه تاسیس توی سعادت آباد را اگر بلد باشید، شاین می شود تقریباً نرسیده به هتل، در داخل مرکز خریدی با نام «پرواز».

فردای روز مادر بود و طبق یک برنامه از پیش تعیین شده قرار شد که به همین مناسبت بریم رستوران و مادر را حداقل یک روز از آشپزی معاف کنیم و چون طرح متعلق به برادر کوچک بود، خرج هم به گردن خودش افتاد. لذا علما به شور نشستند تا جای مناسب را پیدا کنند.

کم کم داریم به والنتاین یا روز عشاق نزدیک می‌شویم. چه به دنبال محلی برای جشن گرفتن باشید، چه به دنبال بهانه‌ای برای سفر، در ادامه رستوران‌هایی از گوشه و کنار جهان برایتان آورده‌ایم که از بیخ و بن رمانتیک ساخته شده‌اند.

خبر دارید که چی شده؟ والله ما هم تا قبل اینکه به چشم خودمان ببینیم خبر نداشتیم. رسیدیم رنسانس و رفتیم داخل و دیدیم که بله، طبقه دُیّم رستوران هم دقیقا پیش پای ما افتتاح شده. ما هم که از خدا خواسته و کشته مرده سوژه، رفتیم و همان طبقه تازه تاسیس جلوس کردیم.

ازین بپرس، از اون بپرس، به این زنگ بزن، به اون زنگ بزن، این ور را ببین، اون ور را ببین، دست آخر کاشف به عمل آمد که رستوران دارچین استیک های خوبی داره. ما که راستش نرفته بودیم و خبر نداشتیم اما عقلای قوم اینجوری راهنمایی فرمودند. خلاصه اسب را زین کردیم