برچسب

دستکاری شده ژنتیکی

مرور

این روزها بحث محصولات تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی ) و ورودشون به بازار ایران شدیدا داغ است. مسئولین امر و متخصصان حوزه پزشکی و سلامت هم هر کدام بیانیه ای داده اند و خبرگزاری های بسیاری هم در حول و حوش این موضوع خبرهایی رفته اند.