برچسب

تراریخته

مرور

این روزها بحث محصولات تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی ) و ورودشون به بازار ایران شدیدا داغ است. مسئولین امر و متخصصان حوزه پزشکی و سلامت هم هر کدام بیانیه ای داده اند و خبرگزاری های بسیاری هم در حول و حوش این موضوع خبرهایی رفته اند.

بیش از ۲۰ سال است که خوراکی های تراریخته یا همان اصلاح شده ژنتیکی (GMO) بخشی از مواد غذایی آمریکا را تشکیل می‌دهند. درحالی که اروپا به کل محصولات تراریخته را رد کرده است، قانون‌گذاران آمریکا خیلی هم خوشحال اند که ذرت، سویا و کلزا اصلاح شده ژنتیکی را در تأمین مواد غذایی دارند.