دسته بندی

غذاگردی

دسته بندی

شرکت کهنه کار آناتا که به احتمال بسیار، معرّف حضور شما عزیزان می باشد، محصولی خوش خط و خال و پر فروش در سبد خود دارد که امروزه روز اسمش «چمک»(chamak) است؛ حالا فردا چه میخواهد باشد، مشخص نیست. چرا این حرف را می زنم؟ چون ابتدا این محصول با نام «سرای»(saray) در بازار مطرح شد و بعد از مدتی به یکباره رفت و با نام «چمک» آمد. محصولی به قولی “های کپی”  که دوستانی که آناتولی (ترکیه) تشریف فرما شده اند احتمالاً نسخه اصل آن را در سوپرمارکت های گوشه و کنار آنجا رویت کرده اند. در واقع اسم اولیه سرای(saray) هم اصلاً اسم همین محصول در ترکیه بود و دوستان در آناتا حتی اسم را هم کپی برداری کرده بودند که البته اخیرا از کرده خود پشیمان شده اند و برند را به «چمک» تغییر دادند. بماند که علاوه بر برند و محصول، کل بسته بندی نیز کپی…