دسته بندی

اخبار غذایی

دسته بندی

و حال رسیدیم به مرحله دُیّم، جایی که قرار است در ادامه بررسی سایت های آنلاین سفارش غذا، سایت اینترنتی ghazanet.com را مورد واکاوی قرار دهیم. تازه ابتدای کار هستیم و بررسی سه سایت دیگر در پیش رو است و هنوز نمی توان حدس زد که چه سایتی دیگران را پس می زند و تا انتهای این مبارزه می ماند و مدال را به گردن می آویزد. پس با ما باشید در دومین پست نبرد غذا فروشان آنلاین. راستش تا قبل از تصمیم گیری پیرامون نوشتن این پست های سریالی، غذانت را نمی شناختم. نمی دانستم اساساً چنین سایتی وجود دارد و فعالیت می کند. غذانت ظاهراً تازه وارد مارکت شده و یا اگر قدمت دارد، چراغ خاموش پیش رفته است و آن چنان که رقیبانش اسم و رسم دارند، او ندارد؛ امّا در سرچ گوگل، دوش به دوش دیگر سایت های موجود می آید. بالای بالا که نه اما…