نویسنده

مینو حسینی

مرور

تابستان که می شود، مصرف نوشیدنی به ویژه در مهمانی ها بسیار رونق می گیرد. طوری که به محض ورود مهمان، اولین چیزی که به دستش می دهند یک لیوان نوشیدنی خنک است. حالا هر چه نوشیدنی جدیدتر و زیباتر باشد، کلاس کار بالاتر می رود و از طرفی ذوق میهمان هم بیشتر می شود.