آرشیو

بهمن ۱۷, ۱۳۹۶

مرور

بسیاری از افراد برای این که بتوانند اندامی مناسب داشته باشند، به رژیم‌هایی  روی می‌آورند که باعث می‌شود بدنشان مواد غذایی مناسب را دریافت نکند. این کار، موجب ایجاد اشکالات زیادی در سیستم گوارش و سوخت‌وساز بدن می‌شود که پیامدهای آن کل بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.