آرشیو

آذر ۲۸, ۱۳۹۵

مرور

همین چند ماه پیش بود که تعدادی از بیلبوردهای گردن کلفت تهران توسط شرکت یونیلیور ایران(نماینده نستله در ایران) قُرُق شد و روی همشون عکسی از خرگوش معروف نسکوییک به همراه لیوانی شیرکاکائو در دست، با این شعار نقش بست: “نسکوییک این بار در ایران”.