آرشیو

آذر ۱۱, ۱۳۹۵

مرور

چرا توبلرون شکل شکلات های خود راتغییر داده است؟عشاق این شکلات بسیار از این قضیه ناراحت هستند! در واقع طرفداران این شکلات معروف زمانی که فهمیدند که شرکت ماندلیز اینترنشنال( مالک توبلرون) طراحی شکلات های خود را تغییر داده است، به شدت ناراحت و عصبانی شدند.