آرشیو

آذر ۵, ۱۳۹۵

مرور

نمی شه، یعنی هر کاری کنی نمی شه، هر چقدر هم به خودت انگیزه بدی، با خودت حرف بزنی، قول بدی، تابلو موفق ترین آدم های دنیا را بالا تختت بچسبونی، نمیشه که نمیشه که نمیشه! یعنی کوه بکنی میشه امّا این یک فقره نمی شه، آسمون را به زمین بچسبونی میشه اما این کار نمیشه.

هر آشپزی آن روی بد پیاز را دیده است. بریدن، له کردن، ریز کردن، یا پختن پیاز می‌تواند تقریباً هر انسانی را به گریه بیندازد. خوشبختانه، راهی برای خلاص شدن از این سوزش و آب آوردن چشم وجود دارد