آرشیو

آذر ۲, ۱۳۹۵

مرور

این روزها با کمی چرخ توی مغازه ها و خرج کمی دقت و کنجکاوی متوجه می شوید که گوشه بسته بندی اکثر خوراکی های خوشمزه عکس یک پرنده نقش بسته که در حال غذا دادن به جوجه هایش است.