ای پیتزا! ای غذای سس دار و پنیر دار، آیا چیزی هست که جلوی ما را بگیرد تا تو را تکه تکه قورت ندهیم؟!!!

محققان با انجام آزمایشی دریافتند که قولِ دادن پیتزا در محل کار از طرف کارفرما می تواند افراد را تشویق کند تا  بهره وری بالاتری را از خود نشان دهند -حتی بیشتر از پیشنهادات نقدی– . دن آریلی (Dan Ariely) پروفسور روانشناسی و رفتارشناسی در دانشگاه دوک، در یک آزمایشی که در کتابش با نام « منطق پنهانی که به انگیزه های ما شکل می دهد » چاپ شده است، آورده است: « به کارگرانی که در یکی از تولیدی های کشور اسرائیل مشغول به کار بودند یکی از سه مشوق زیر را برای انجام مقدار مشخصی از کار پیشنهاد داد، پاداش نقدی، کوپن برای پیتزا رایگان و یا تشکر توسط رئیس ( برخی کارگران نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند و هیچ یک از مشوق ها را دریافت نکردند )

خوب، به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ کارگرانی که به آنها پیتزا پیشنهاد شده بود از آنهایی که پول نقد به آنها پیشنهاد شده بود، عملکرد بالاتری را به ثبت رساندند. در حقیقت، در روز اول مطالعه، انگیزه پیتزا در کارگران باعث شده بود که از همه گروه ها عملکرد بالاتری را به ثبت برسانند. میزان افزایش بهره وری در آنها ۶٫۷ درصد بیشتر از گروه کنترل بود. کسانی که به آنها تشکر توسط رئیس پیشنهاد شده بود (از طریق ارسال اس ام اس) با ۶٫۶ درصد بهره وری بیشتر از گروه کنترل، در مکان دوم ایستادند. آنهایی که به آنها جایزه نقدی (۳۰ دلاری) پیشنهاد شده بود، فقط ۴٫۹ درصد افزایش عملکرد را نسبت به گروه کنترل به ثبت رساندند.

-پیتزا-یک-عامل-کلیدی-در-بهره-وری-کارمندان-است-1 پیتزا عاملی کلیدی در بهره وری کارمندان

اما در روز های بعدی این مطالعه، بهره وری کارکنانی که به آنها جایزه نقدی پیشنهاد شده بود کاهش یافت و ۱۳٫۲ درصد عملکرد پایین تری را نسبت به گروه کنترل در روز دوم ثبت کردند و نهایتا به طور کلی در این مطالعه ۶٫۵ درصد نسبت به گروه کنترل عملکرد پایین تری را به ثبت رساندند.

در همین حال، کارگرانی که به آنها پیتزا پیشنهاد شده بود و کارگرانی که به آنها تشکر رئیس پیشنهاد شده بود، از لحاظ عملکردی، بالاتر از گروه کنترل قرار گرفتند. البته در مجموع گروهی که به آنها تشکر رئیس پیشنهاد گردیده بود در مقام اول قرار گرفتند. با این وجود آریلی (Ariely) بر این باور است که اگر به کارگران پیشنهاد می شد که پیتزا را به منزلشان ارسال کنند، در این صورت گروه پیتزا عملکرد بالاتری را از سایر گروه ها کسب می کرد. او می گوید: « با روش بالا، نه تنها ما به آنها پیتزا هدیه داده بودیم، بلکه آنها را مثل یک قهرمان در نزد خانواده هایشان معرفی می کردیم ». او در پایان چنین نتیجه گیری کرده است که : «پیتزا و تحسین همزمان قطعاً ترکیب برنده ای خواهد بود.»

راستی، رییس شما چه جوری به شما انگیزه می دهد؟

 

نویسنده

نام من سام و شهرتم رحمانی است. اینجا در فودیرو هستم تا برای شما از خواندنی های خوردنی بگویم. از یک عالمه خبر و مطلب خوشمزه، تا حسابی کیفور و سرگرم شوید؛ و در کنارش امّا بیشتر بدانید.

یک دیدگاه بنویسید