درباره ما

در پاسخ به سوال پس ذهن مبارک شما باید بنویسیم که :

فودیرو کسب و کاری نوپا در حوزه غذایی با شعار «زندگی سالم و خوشمزه» است فودیرو می خواهد پیرامون خوردنی های سالم اما خیلی خوشمزه بنویسد و اطراف و اکناف کسب و کارهای مرتبط به آن را سرک بکشد و واکاود. می خواهد از خوراکی ها بگوید و دستور غذایی صادر کند. از طرفی می خواهد به همه غذاها و طعم ها و مزه ها ناخنک بزند و می خواهد از همه کسب و کارها مرتبط با غذا و خوردنی از کافه ها تا کارخانه داران بزرگ دنیا سراغ کند.

از تهران تا تمام ایران، از قاره کهن تا تمام دنیا، از هر آنکه و هر آنچه به طریقی ذره ارتباطی با خوردنی ها دارد می نویسد و از احوالاتش سخن به میان می آورد. دوست دارد آموزنده باشد اما زبانش ساده باشد و خودمانی.

فودیرو می خواهد خاص تر بگوید و صمیمی تر باشد و رابطه ای نزدیک تر برقرارسازد و صنعت خوشمزه غذا را از منظری خوشمزه تر از دیگران تماشا و رصد کند.

فودیرو صدای خوراکی هاست.

فودیرو مجله خواندنی های خوردنی است.

 

با ما همراه باشید.

تیم فودیرو

 

یک دیدگاه بنویسید