نمی دونم دقیقاً کی اما می دونم که جدید باز شده. کافه ای با نام جلاتولب (Gelatolab) در مرکز خرید گلستانِ شهرک غرب. جایی که هم کافه است و هم جلاتوفروشی! تا صدای اعتراض شمای مخاطب در نیامده که “این جلاتو جلاتو که پشت هم ردیف کرده ای چیست؟” باید بگویم که جلاتو-که اشتباهاً در ایران ژلاتو صدایش می کنند- بستنی ایتالیایی هاست. بستنی که فرآیند آماده سازی اش کمی با بستنی معمولی فرق دارد و کم کالری تر است و همین سبب می شود که سالم تر باشد.

نیت رفتنمان به گلستان چیز دیگری بود و اما دست تقدیر یا شاید هم، دکوراسیون شیک مغازه، ما را به جلاتولب کشاند. کافه ای که ظاهری خیلی شیک و مدرن دارد. مغازه ای بزرگ با دکوراسیونی سبز و سفید، با ریزه کاری هایی بامزه و با تیمی مودب و خوش برخورد. جداً مغازه خوشگلی است و نمی شود که از کنارش بی توجه گذر کنی و از سر کنجکاوی داخل نیایی.

خسته و کوفته داخل شدیم و انداختیم خودمان را بر روی نشیمن های دیواری تا بلکه کوفتگی مان رفع شود.

gelatolabژلاتولب5 عصرانه در کافه «جلاتو لب»

منو کافه خلاصه و مفید است و برای همین انتخاب، کار سختی نیست. یک طرف منو از قهوه ها گفته است و طرف دیگر از خوردنی های جلاتویی. وافل مخصوص سفارش دادیم و چهار اسکوپ جلاتو؛ و چون سفارشمان جلاتو داشت دوباره بی رمق پا شدیم و رفتیم سر یخچال مخصوص جلاتوها تا انتخاب کنیم چه می خواهیم. دو یخچال دایره ای شکل گَردان که پر شده است از انواع و اقسام مزه ها. هر کدام را که بخواهی مزه کنی، نوک قاشقی برایت مهیا می کنند. مزه هایی که دوست داشتیم انتخاب کردیم و برگشتیم سرجایمان.

gelatolabژلاتولب23 عصرانه در کافه «جلاتو لب»

دیگر کاری نداشتیم و نشستیم تا سفارشمان آماده شود. حرف زدیم و حرف زدیم و حرف زدیـــــــــــم اما سفارشی نیامد که نیامد! فکر می کنم نیم ساعتی گذشت و آخر یکی آمد و عذرخواهی کرد و گفت که امکان آماده کردن وافل را ندارند و باید سفارش را عوض کنیم. خلاصه عوض کردیم و باز نشستیم. کمی گذشت باز همان پسر آمد و گفت: مشکل وافل حل شد و به زودی آماده می شود!! ما هم که چشم هایمان از تعجب گرد شده بود، فقط سر تکان می دادیم و می پذیرفتیم. خلاصه این آمد و آن رفت و در کش و قوس می شود و نمی شود، سفارش هایمان آمد و ما به آرزوی خود رسیدیم.

پرسنل جلاتولب بچه های خوبی هستند. قبل تر هم گفتم، مودب و مرتب و خوش برخورد. مدیر اینجا هم مدیر خوب و درستی است. حتی برای تاخیری که در آماده کردن سفارش پیش آمد خودش شخصاً آمد و عذرخواهی کرد. همه اینها نشان از کادری حرفه ای دارد اما راستش معلوم است که هنوز دستشان گرم نشده است و آن طور که باید در سرویس دهی دقیق نیستند. بی دقتی های ریزی دارند، البته که آزاردهنده نیست و بخشی از آن به جهت تازگی کار طبیعی به حساب می آید.

gelatolabژلاتولب53 عصرانه در کافه «جلاتو لب»

وافل و جلاتو که از آن من بود معمولی بود و مزه وافلش خیلی جاذب نبود. خود جلاتو کنارش هم مزه عجیبی نداشت. می توانم بگویم که آن هم معمولی بود. سفارش دیگرمان که چهار اسکوپ جلاتو بود هم خاص نبود. به قول خارجی ها «واوwow» نداشت. رک بگویم که به یاد ماندنی نبود و چون کمی گران بود، باید که بهتر می بود. وافل با یک اسکوپ جلاتو ۱۸۰۰۰ تومان و ۴ اسکوپ جلاتو هم ۱۴۰۰۰ تومان که می شود هر اسکوپی ۳۵۰۰ تومان. راستش به نظرم خوراکی در این رنج قیمت، جا دارد که بهتر باشد.

gelatolabژلاتولب3 عصرانه در کافه «جلاتو لب»

البته من اگر باز هم این طرف ها باشم و گذرم به مرکز خرید گلستان بیفتد جلاتولب گزینه اول و آخرم است؛ چون نکته های مثبت بسیار زیاد دارد. فضای مثبت و آرامش بخشی دارد و همه چیز حرفه ای است. اما شاید این بار انتخابم فنجانی قهوه باشد.

نویسنده

و من محمد دولت زاده، همانکه می نویسد اندر احوالات خوراکی ها تا چنگ بزند مزه ها و طعم ها را و روایت کند مکاشفات و مشاهدات خود را؛ تا بلکه مخاطبش را به قواره یک نوک قاشق روشن سازد. همانکه عهد کرده است، سخنی نراند که خوانندگانش گویند " شرم باد این جوانک را"

یک دیدگاه بنویسید