بیسکوییت هایی برای شیرین تر کردن روز عشاق خوب، روز ولنتاین هم گذشت و روز عشاق در فرهنگ ایران باستان یا همان سپندارمذگان (۲۹ بهمن) در راه است. در متون مختلف ادبی آمده است که «سپندارمذ» فرنام ملی زمین است، یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، فروتنی و گذشت به همه عشق می ورزد. از این روی، در فرهنگ باستان سپندارمذگان را نماد عشق می پنداشتند. به نظر ما که هر روزی را باید برای نشان دادن محبت و دوستی قدر بدانیم و از هر فرصتی برای دادن هدیه و ابراز علاقه به عزیزان مان استفاده کنیم. البته، این مناسبت ها و آیین های سنتی هم، شیرینی و جذابیت خاص خود را دارد. برای شیرین ترکردن لحظاتی که در کنار عزیزان تان خواهید داشت، آشپزباشی فودیرو طرز تهیه دو نوع بیسکوییت را برای شما آماده کرده که در ادامه آن ها را برایتان آورده ایم.…

آخرین های فودیرو