اگر دو پست گذشته «نبرد غذافروشان آنلاین» را پیگیری کرده باشید حتماً خبر دارید که سایت غذانت در نبرد با سایت زودفود شکست سنگینی را متحمل شد و از دور مسابقات حذف شد ...