برگزاری مراسم برای شب هالووین با کلی رقص و شادی، یک اتفاق جدیدی است که در انگلستان می افتد و به همین دلیل هم هست که کدو تنبل های آنها کوچک و به درد نخور است. اما در آمریکا که خانه هالووین است، قضیه برعکس است ...