به زودی پیتزا دومینو (Domino’s Pizza)، تحویل پیتزاهای خود را از طریق هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) انجام خواهد داد ...