بیش از نیمی از آمریکایی‌ها بطور منظم از مکمل‌های غذایی استفاده می‌کنند. بازار مکمل‌های غذایی ۳۰ میلیارد دلار است، یعنی بطور متوسط هر آمریکایی ۱۰۰ دلار در سال صرف مکمل‌ها می‌کند. با این حال برای اکثر جمعیت هیچ شواهد علمی در حمایت از استفاده منظم مکمل‌ها وجود ندارد. ...