سال ۲۰۱۶، به دلایل مختلف می تواند در تاریخ ماندگار شود. یکی از این دلایل این است که برای اولین بار در تاریخ کشور آمریکا، تعداد بطری های آب معدنی فروش رفته از تعداد نوشیدنی های گاز دار فروش رفته، بیشتر شده است ...