پربازدیدترین ها

خیلی از کسایی که رژیم می‌گیرند وقتی چیزی را می‌خورند که به نظرشان «بد» است احساس گناه می‌کنند. این افراد اغلب احساس منفی خوردن هله هوله را به خودشان هم سرایت می دهند: «دارم چیز بدی می‌خورم، پس آدم بدی‌ام» این حالت «منفی بودن»، مخرب است