همان طور که در نوشته «تزیین دستمال سفره سه طبقه» گفتیم، تزیین دستمال سفره یکی از هنرهایی که این روزها برای داشتن میزی زیبا باید نسبت به آن مطلع بود. بنابراین این بار می خواهیم مدل دیگری از دستمال سفره که به شکل ژاکت است را آموزش دهیم ...