خوراکی های زیادی در دنیا هستند که عاشقان بسیاری دارند. برای بسیاری از آدم ها شکلات عشق اول و آخر زندگی شان است. اگر از این دسته عاشقان هستید، پس یه جورایی همدردیم و از اونجایی که همدردیم، می دانم که شما هم احتمالا از همان اولین گازی که به شکلات می زنید ...