بی شک خرما از جمله خوردنی هایی است که در ماه رمضان هر روز بر سر سفره افطار حضور پیدا می کنه اما حضوری تکراری و مشابه در تمام این روزها، میتونه خسته کننده باشه ...