خانم بریتنی اسپیرز (Britney Spears) – همان خواننده معروف که شهره آفاق است – ظاهراً علاقه شدیدی به نوشیدنی آیس کافی (Iced Coffee) دارند. این میل وافر سبب شده که این ستاره پاپ تصمیم بگیره که در آخرین عطر تولیدی خودش، از بوی خوش آیس کافی استفاده بکنه ...