شرکت تولید کننده پفک معروف چی توز (البته چی توز جهانی و نه شرکت چی توزی که ما در مملکتمون داریم) به تازگی در همکاری با رستوران معروف برگرکینگ (Burger King) به اتفاق دست به ابتکار جالب و عجیبی زده اند ...