شیرینی از اون خوردنی ها است که اصولا تو همه مجالس و مناسبت ها حضور پر رنگی داره و بدون حضورش انگار یک جای میهمانی لنگ می زنه. یکی از این مناسبت های معروف در دنیا، کریسمسه ...