اول کدام یکی بود آشپزخانه یا تخم‌مرغ؟ کمتر چیزی را می‌توان پیدا کرد که به اندازه شانه تخم‌مرغ در خانه‌ دیده شود. تخم مرغ، جزء اصلی یک صبحانه سریع و شام آخر هفته و عنصر ضروری در محصولات پخته شده، از کیک گرفته تا املت و پیتزا و خلاصه بسیاری از خوردنی هاست ...