«بتن» ممکن است گزینه ای عجیبی برای آشپزخانه ی شما باشد ولی با کمی خلاقیت می توان از حالت کهنه و بافت دار آن برای زیبا سازی آشپزخانه استفاده های زیادی کرد.
عکس های زیر را ببینید تا شما هم با من هم عقیده شوید.

۱) این آشپزخانه ی برزیلی به عوض یکی، دارای دو عدد جزیره از جنس بتن است؛ به همراه فضایی کوچک برای پرورش گیاه درون خانه!

%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-2

۲) بافت چوب و بتن ترکیب بسیار زیبایی را با هم ایجاد می کنند.

%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-4

۳) یک اُپن از جنس بتن جلوه ی بسیار زیبایی به آشپزخانه ی شما می دهد.

%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-5

۴) بتن و استیل ترکیب خاص و دیدنی را به وجود می آورند!

%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-6

۵) همراهی بتن با کاشی های روی دیوار می تواند تضاد زیبایی را به وجود بیاورد.

%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-7

۶) استفاده از بتن و چوب با رنگ سفید می تواند تعادل زیبایی را به وجود بیاورد.

%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-1

 

نویسنده

نام من سام و شهرتم رحمانی است. اینجا در فودیرو هستم تا برای شما از خواندنی های خوردنی بگویم. از یک عالمه خبر و مطلب خوشمزه، تا حسابی کیفور و سرگرم شوید؛ و در کنارش امّا بیشتر بدانید.

یک دیدگاه بنویسید